راهنمای معلم‌ها در ارتباط با کلاس‌های وارونه
راهنمای معلم‌ها در ارتباط با کلاس‌های وارونه

جاناتان برگمن (Jonathan Bergman) و آرن سمز (Aaron Sams)، اولین افرادی بودند (ادامه) ...

مدل‌های یادگیری
مدل‌های یادگیری

اغلب معلم‌ها زمانی که  متوجه می‌شوند شیوه یادگیری از دانش‌آموزی به دانش‌آموز دیگر متفاوت است، تعجب نمی‌کنند. (ادامه) ...

معایب و مزایای استفاده از تکنولوژی آموزشی
معایب و مزایای استفاده از تکنولوژی آموزشی

با پیدایش تکنولوژی آموزشی و رواج آن در عرصه‌های مختلف، انتقادها و ایرادتی به این شیوه وارد گردید. (ادامه) ...

زمان صرف شده در کلاس در مقابل یادگیری در زمان شخصی خودمان
زمان صرف شده در کلاس در مقابل یادگیری در زمان شخصی خودمان

در گذشته ساعت‌های آموزشی براساس این معیار تعیین می‌شد (ادامه) ...

هفته نامه آتیه نو :نیاز جامعه را 10سال زودتر شناختم
هفته نامه آتیه نو :نیاز جامعه را ۱۰سال زودتر شناختم

گفتگوی هفته نامه آتیه نو با مهندس ندرخانی، کار آفرین حوزه آموزش (ادامه) ...

اساتید