تخفیف ویژه
برنامه ریزی راهبردی به شما آرامش می دهد | رهپویان دانش واندیشه

برنامه ریزی راهبردی به شما آرامش می دهد

برنامه ریزی راهبردی به شما آرامش می دهد

دانش آموزان در کلاس درس

گفته  می‌شود بیشترین آمار مربوط به تصادفات و خسارت‌های غیر قابل جبران جانی و مالی مربوط به زمانی است که مسافران به مقصد نهایی خود نزدیک شده‌اند. بهترین پیشنهاد برای کمتر شدن این حوادث، کمی استراحت و بعد ادامه رانندگی است. درس خواندن هم بی شباهت به تصادفات جاده ای نیست.

در مورد درس خواندن هم عموما در زمان باقیمانده بعد ازتعطیلات نوروز، به دلیل افزایش هیجانات مربوط به جبران اشتباهات، دانش‌آموزان اقدام به تصمیم گیری‌های پرخطر می‌کنند.

هدفگذاری برنامه راهبردی در پروژه هفتم شامل ادامه دادن با سرعت مدرسه و تأکید بر تقویت نیمسال دوم است. سرعت خود را تنظیم کرده و از اتخاذ تصمیمات مردود، مثل زود تمام کردن درس‌ها، بازگشتن به کارهای باقیمانده یا هر کار و پیشنهاد جدیدی خودداری کنید.

وجود نقشه راه در کانون که تحت عنوان برنامه راهبردی شناخته می‌شود، می‌تواند کمک قابل توجهی در مدیریت هیجانات داشته باشد.  درواقع برنامه راهبردی به شکلی منطقی و حساب شده، آرامش را به شما پیشنهاد می‌دهد.

هدفگذاری برنامه راهبردی در پروژه هفتم شامل ادامه دادن با سرعت مدرسه و تأکید بر تقویت نیمسال دوم است. سرعت خود را تنظیم کرده و از اتخاذ تصمیمات مردود، مثل زود تمام کردن درس‌ها، بازگشتن به کارهای باقیمانده یا هر کار و پیشنهاد جدیدی خودداری کنید. به خاطر داشته باشید که پروژه هشتم را که شامل جمع بندی درس‌ها، رفع اشکال، تثبیت و یادآوری است هنوز پیش رو دارید.

پس با اعتماد به برنامه منطقی کانون به ذهن خود استراحت بدهید تا برای دستیابی به یک پایان خوب آمادگی بیشتری داشته باشید. سفر خوشی را برای شما آرزومندم.

نویسنده: احمد کیانی

منبع: شماره 324 مجله آزمون

درباره نویسنده

محسن خسروجردی