چگونه درس بخوانیم، تفریح کنیم و وقت کم نیاوریم؟

چگونه درس بخوانیم، تفریح کنیم و وقت کم نیاوریم؟

شاید این سؤال، سؤال شما هم باشد: برای افزایش عملکرد درسی و استفاده‌ی صحیح از وقت یا استفاده‌ی بهتر از زمان چه باید کرد و چگونه؟

بسیاری اوقات خیلی از ما احساس می‌کنیم در طول روز برای انجام کارهایمان وقت کم می‌آوریم یا برای انجام تکالیف درسی خود وقت کافی نداریم؛ اما باید دانست که افراد موفق زیادی هستند که نه‌ تنها وقت کم نمی‌آورند بلکه زمان مناسبی را هم به تفریح و سرگرمی اختصاص می‌دهند.

علت این امر نظم و انضباطی است که دارند. البته این طور نیســت که همه باید از اصول مشابه و یکسانی برای منظم شدن استفاده کنند. به تعبیر دیگر منظم بودن تعریف واحدی ندارد، بلکه هر کس ممکن است روش خاص خودش را برای نظم دادن به برنامه‌های روزانه‌اش داشته باشد. یک راهکار مهم برای منظم بودن، داشتن برنامه است.

وقتی برنامه داشته باشید به هر درخواستی «آری» نمی‌گویید. باید در برابر درخواستی که شما را از اجرای برنامه دور می‌کند خیلی ســاده «نه» بگویید و دچار رودروایستی نشوید. پس اگر دعوت یا درخواستی از شما شد که برنامه‌ی شما با آن سازگار نبود، خیلی راحت و مؤدبانه آن را رد کنید. این موضوع وقتی ممکن می‌شود که اولویت‌بندی کارهایمان را جدی بگیریم.  باید برای هر روز و ساعت و دقیقه‌ی زندگیمان برنامه داشته باشیم و بدانیم چه چیزهایی برای ما اهمیت بیشتری دارند. در این صورت در طول روز نه تنها وقت کم نمی‌آوریم، بلکه هر روز با رضایت و لذت بیشتری، هم به تکالیف درسی خود می‌پردازیم و هم به وقتش تفریح خواهیم کرد.

نویسنده: غلامحسین فرشادی

درباره نویسنده

احمدرضا شمیمی