در نبود فرصت‌ها به خلق فرصت‌ها بپردازید

در نبود فرصت‌ها به خلق فرصت‌ها بپردازید

ساختن فرصت ها

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با وجود استعداد و تخصص اما فرصتی نصیب‌تان نمی‌شود. در این لحظات چه باید کرد. بهتر است فکر ظاهر شدن فرصت‌ها سر راهتان را از سر بیرون کنید و به جای انتظار فرصت‌ها را خودتان بسازید.

موفقیت برای همه ما نیازی همیشگی است. هر چند خواسته‌های ما متفاوت باشد یا برای مقصدی مشخص روش‌های زیادی داشته باشیم، اما موفقیت برای همه ما نیازی زنده و محرک است که یار همیشگی سخت‌کوشی بوده و هست.  سخت‌کوشی و موفقیت گاهی آنقدر در هم حل می‌شوند که جدا کردن آنها از هم غیر ممکن است. تعجب‌آور نیست؛ چون می‌دانیم موفقیت از جنس سخت‌کوشی است همان طور که سخت‌کوشی نیز سازنده موفقیت است.

یکی از تفاوت‌های مهم افراد سختکوش با دیگران، فرصت‌سازی است. تلاش‌های سرسختانه‌ این افراد به شکل حیرت‌انگیزی همیشه به خلق فرصت‌های جدید برای روش‌های جدید دستیابی به موفقیت منجر می‌شود. ما راهکارهای جدید و خلاقانه آنها را می‌بینیم؛ اما آنچه در پشت صحنه نمایش جذاب موفقیت افراد پرتلاش وجود دارد، مهارت آن‌ها در تصویرسازی موفق از ایده‌هاست. این عاملی است که باعث می‌شود چالش‌های پیش روی شما به نبست نباشند.

حتی اگر لبریز از دانش و تجربه در زمینه فعالیت‌های آینده خود باشید و چندین و چند ساعت برنامه برای نحوه اجرای پروژه‌ها داشته باشید، عنصری تأثیرگذار برای تبدیل کردن این دانش و تجربه به فرآورده نهایی یعنی موفقیت لازم است و آن جذب کردن فرصت موفقیت است. فرصت‌ها تعریف واضحی دارند.

وضعیتی که شما در آن مهیای حرکت به سمت اهدافتان می‌شوید نوعی فرصت محسوب می‌شود.  زمانی که مقدمات عملی ایده‌ای موفقیت‌آمیز را فراهم می‌کنید درواقع فرصت دستیابی به آن هدف را برای خودتان خلق کرده‌اید. به بیان دیگر  فرصت، نوعی مبدل مکانیکی از ایده‌ها و چیزهای غیر قابل لمس در مسیر موفقیت است.

یکی از تفاوت‌های مهم افراد سختکوش با دیگران، فرصت‌سازی است. تلاش‌های سرسختانه‌ این افراد به شکل حیرت‌انگیزی همیشه به خلق فرصت‌های جدید برای روش‌های جدید دستیابی به موفقیت منجر می‌شود. ما راهکارهای جدید و خلاقانه آنها را می‌بینیم؛ اما آنچه در پشت صحنه نمایش جذاب موفقیت افراد پرتلاش وجود دارد، مهارت آن‌ها در تصویرسازی موفق از ایده‌هاست. این عاملی است که باعث می‌شود چالش‌های پیش روی شما به نبست نباشند.

افراد موفق در واقع با پرداختن به ایده‌های ناب و تازه فرصتی را فراهم می‌آورند که شاید هیچ‌گاه بدون آن ایده‌ها به صورت شانسی و احتمالی سر راهشان سبز نمی‌شد. در این حالت باید گفت که این افراد به جای انتظار برای پیش‌آمدن فرصت، خودشان فرصت‌ها را می‌سازند.

مترجم: حسام زینی

منبع: شماره ۱ مجله سرای دانش

درباره نویسنده

محسن خسروجردی