چند پیشنهاد برای اینکه در درس و کار سختکوش باشید

چند پیشنهاد برای اینکه در درس و کار سختکوش باشید

سختکوشی و تمرکز در کار

همه آدم‌های اطراف شما خواهان سختکوشی هستند، از آن لذت برده و مثال‌های جذابی از آن را در ذهن دارند که گاهی برای مهیج شدن صحبت‌هایشان به همین داستان‌ها نقبی می‌زنند و از بیان جذاب آنها برای انتقال بهتر مفاهیم ذهنی‌شان استفاده می‌کنند. این همان ویژگی سخت‌کوشی است و جاذبه آن نوعی خاصیت مغناطیسی به آن می‌دهد؛ اما با عکس‌العمل اطرافیان نسبت به سختکوشی شما چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا رفتار اطرافیان باید در نوع فعالیت‌های شما تأثیرگذار باشد؟

می‌توانیم مخاطبان رفتارهای سختکوشانه را به چند گروه دسته‌بندی کنیم. گروهی از اطرافیان نسبت به فعالیت‌های شما احساس خوبی ندارند. این گروه با دیدن تلاش متمایز شما دچار حسادت می‌شوند و سختکوشی شما را در تضاد با روند عادی اجرای فعالیت‌ها می‌بینند. این شروعی برای انتقادات گروه دوست داشتنی منتقدها است.

سختکوشی نوعی ویژگی فردی است. سختکوشی در مقیاس شخصی پیشرفت می‌کند و به نتیجه می‌رسد؛ اما دقیقا مانند همه ویژگی‌های شخصیتی شما روی اطرافیانتان هم تأثیرگذار است و طبیعتا بازخوردی از این ویژگی‌ها از محیط اطراف نیز دریافت می‌شود. اینکه چگونه از این بازخوردها برای تقویت روحیه سختکوشی‌تان استفاده کنید یک مهارت کلیدی و راهبردی است که تضمین‌ کننده حرکت مداوم شما به سمت موفقیت است.

سختکوش‌ها در این شرایط توان جدا کردن انتقادات سازنده از انتقادات بی‌دلیل را دارند و کلید بزرگ برای پیشرفت روحیه سختکوشی در این جا نهفته است. این گروه از اطرافیان در واقع آنالیزورهای شما هستند. باید به خاطر داشته باشید که اگر روحیه سختکوشی شما پتانسیل تعمیم بخشی به اطرافیان را دارد باید انتقال تجریبات به این گروه را در اولویت قرار دهید؛ زیرا افراد موفق می‌دانند که سختکوشی با تقسیم آن بین افراد، چند برابر می‌شود.

گروهی دیگر از اطرافیان از همان شروع فعالیتهای‌تان مشوق شما خواهند بود. یافتن این گروه از دوستان شاید کمی سخت باشد اما ممکن است. می‌توانید به مرور زمان از گروه مشوق‌ها گروه ناظران بیرونی بسازید. از میان این افراد تعدادی را برای بازخوردگیری از نحوه اجرای فعالیتهای‌تان انتخاب کنید و روند اجرای برنامه‌ها را به کمک آنها تحلیل کنید.  پتانســیل بالای این افراد در مواقع خستگی و پیچیدگی کارها به شما کمک می‌کند تا اهداف اولیه را بازیابی کرده و با موفقیت، برای ادامه کارها تصمیمات تکمیلی را اتخاذ کنید.

سختکوشی نوعی ویژگی فردی است. سختکوشی در مقیاس شخصی پیشرفت می‌کند و به نتیجه می‌رسد؛ اما دقیقا مانند همه ویژگی‌های شخصیتی شما روی اطرافیانتان هم تأثیرگذار است و طبیعتا بازخوردی از این ویژگی‌ها از محیط اطراف نیز دریافت می‌شود. اینکه چگونه از این بازخوردها برای تقویت روحیه سختکوشی‌تان اســتفاده کنید یک مهارت کلیدی و راهبردی است که تضمین‌ کننده حرکت مداوم شما به سمت موفقیت است.

مترجم: حسام زینی

منبع: شماره ۶ مجله سرای دانش

درباره نویسنده

محسن خسروجردی