چطور با سرعت زیادی پیشرفت کنیم

چطور با سرعت زیادی پیشرفت کنیم

سرعت موفقیت انسان‌ها سوال همیشگی و گاهی بدون پاسخ برای ما بوده است. گاهی از خودمان می‌پرسیم چرا یک فرد خاص در بازه‌ی زمانی کوتاهی می‌تواند به همه‌ی اهداف خود برسد و تغییراتی اساسی در شرایط خود ایجاد کند.

گاهی نیز با این سؤال روبرو می‌شویم که چرا برخی افراد با همه‌ی تلاش و سخت کوشی‌شان درگیر نوعی وضعیت بی تغییر و ساکن هستند.

روند پیشرفت انسان‌های پیرامون ما با همه‌ی ابعاد شخصی‌اش همیشه در محک نگاه و نظارت اطرافیان قرار دارد. اگر فرایند طرح این سؤال را خلاقانه‌تر و هدفمندتر پیش ببریم به جواب‌های ارزشمندی می‌رسیم.

کلید پیشرفت دائمی بعضی افراد و ساکن بودن برخی دیگر، نوع مهارت آنها در برون رفت از شرایط غیر ایده‌آل است. چالش‌های مسیر پیشرفت همیشگی هستند، اما مهارت برای رفع چالش‌هاست که افراد را در یکی از این دو گروه قرار می‌دهد.

برای داشتن ذهن آرامتر و فعال‌تر باید بتوانید در زمان تصمیم‌ گیری و اجرای فعالیت‌ها، با بازدهی بهتر، بدون کاهش دادن سطح فعالیت‌هایتان، آنها را به ترتیب اولویت و به شکل متمرکز انجام دهید.

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در پیشرفت مداوم، تمرکز بر روی یک کار و دوری از انجام چند وظیفه‌ی همزمان است. انجام دادن همزمان کارها شاید عاملی برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه‌ها به نظر برسد اما روی دیگر این انتخاب جذاب، کاهش بهره وری است.

انجام یک کار واحد در یک بازه‌ی زمانی خاص، بخش بیشتری از تمرکز شما را به خود اختصاص خواهد داد و این به معنی افزایش توان شما در استفاده از مهارت‌ها و قدرت حل مسئله است. انجام همزمان چند کار مختلف، به خصوص اگر شباهت کمی به هم داشته باشند، به معنی قدم گذاشتن در راه بی‌برنامگی و کاهش تمرکز است.

عامل مهم بعدی در پیشرفت مداوم، تمرکز در تصمیم‌گیری است که از لحاظ مفهومی مشابه تمرکز در اجرای فعالیت‌هاست. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد در فرایند تصمیم گیری، مغز از منابع مورد نیاز خود برای خودکنترلی و پاسخگویی فعال به قضایا استفاده می‌کند و تصمیم گیری از میزان این منابع می‌کاهد.

بنابراین با چندگانه شدن فرایند تصمیم گیری، سرعت استفاده از این منابع بیشتر شده و افزایش دفعات تصمیم گیری افراد در طول روز، ارتباط مستقیمی با کاهش استقامت افراد و همچنین کاهش توان محاسبات ریاضی دارد.

برای داشتن ذهن آرامتر و فعال‌تر باید بتوانید در زمان تصمیم‌ گیری و اجرای فعالیت‌ها، با بازدهی بهتر، بدون کاهش دادن سطح فعالیت‌هایتان، آنها را به ترتیب اولویت و به شکل متمرکز انجام دهید.

عامل تأثیرگذار نهایی در میزان تداوم روند موفقیت افراد، تفاوت دیدگاه آنها نسبت به فعالیت‌هایشان است. نتایج یک تحقیق دیگر، تفاوت اساسی در دو رویکرد افراد به اتفاقات را نشان می‌دهد که برایندی از دو نوع تفکر متفاوت است.

تفکر ثبات وضعیت و تفکر مبتنی بر رشد. در طرز تفکر اول، افراد معتقدند هوش و توانایی ذهنی تغییر چندانی نمی‌کند و درنهایت نمی‌تواند تفاوتی در پیشرفت و تغییرات فردی ایجاد کند.

غالبا افراد در این نگاه به پیشرفت به عنوان یک مهارت ذاتی نگاه می‌کنند؛ اما در نگاه مبتنی بر رشد، شکوفایی در چالش‌ها محور قرار می‌گیرد و شکست برای فرد نه تنها یک اتفاق بازدارنده نیست بلکه فرصتی برای یادگیری و تجربه اندوزی است.

برای پاسخ دادن به سوال تفاوت در میزان موفقیت افراد با وجود تلاش و سختکوشی مداوم، باید عواملی زمینه‌ای و ذهنی را نیز در نظر داشته باشیم؛ عوامل تأثیرگذاری که گاهی از خود تلاش مؤثرتراند؛ زیرا جهت آن را مشخص می‌کنند.

مترجم: حسام زینی

منبع: شماره ۹ مجله سرای دانش

درباره نویسنده

محسن خسروجردی