چطور از طریق بازی میزان یادگیری را بالا ببریم

چطور از طریق بازی میزان یادگیری را بالا ببریم

کودکان هر روز در معرض انبوهی از اطلاعات محیطی قرار می‌گیرند. آنهــا در تقابل دائمی میــان پدیده‌های اطراف خود و یافتن پاســخ برای چیستی و چرایی آنها قرار دارند. شــناخت پیچیدگی‌های دنیای اطراف برای آنها جذاب بوده و همیشــه به دنبال راهی برای یافتن راه‌ حل‌ها و ایفای نقش مؤثر در موقعیت‌های اجتماعی خودشان هستند. مهمترین نقش والدین در این زمینه، یافتن روشهای یادگیری و دستیابی به راه‌ حل‌های مؤثر برای چالش‌های یادگیری اســت. به تناسب ویژگی‌های فردی هــر کودک، گستره‌ی متنوعی از روش‌ها قابل بررسی است؛ اما یک روش جذاب و قدیمی، فصل مشترک یادگیری همه‌ی کودکان بوده است: بازی.

کودکان هر روز در معرض انبوهی از اطلاعات محیطی قرار می‌گیرند. آنهــا در تقابل دائمی میان پدیده‌های اطراف خود و یافتن پاســخ برای چیستی و چرایی آنها قرار دارند. شــناخت پیچیدگی‌های دنیای اطراف برای آنها جذاب بوده و همیشــه به دنبال راهی برای یافتن راه حل‌ها و ایفای نقش مؤثر در موقعیت‌های اجتماعی خودشان هستند. مهمترین نقش والدین در این زمینه، یافتن روش‌های یادگیری و دستیابی به راه حل‌های مؤثر برای چالش‌های یادگیری است. به تناسب ویژگی‌های فردی هر کودک، گستره‌ی متنوعی از روشها قابل بررسی است؛ اما یک روش جذاب و قدیمی، فصل مشترک یادگیری همه‌ی کودکان بوده است: بازی.

یکی از مهمترین دستاوردهای کــودکان در بازی‌هایشان، فرصت نقش‌آفرینی در سایر نقش‌هاست، آن هم در شرایطی غیر رسمی و کم‌ هزینه. کودکان در این بازی‌ها نقش‌های والدین، صاحبان مشاغل مختلف، اشیای بی‌جان و حیوانات و جانداران را به شکل فرضی بــازی می‌کنند و این فرصتی کم‌نظیر برای آشنا شدن با ویژگی‌های هر یک از این موارد یا کسب معلوماتی ارزشــمند در مورد نقش و ماهیت هر کدام از آنهاست. بازی‌ها ابزاری قدرتمند برای پرورش مهارت تفکر خالق در کودکان هستند. فراهم آوردن فرصتی برای نقش‌آفرینی کودکان در موقعیت‌های اجتماعی مختلف.

در کنار ارائه اطلاعاتی که آنها را بر اساس تحقیق و مطالعه به دست آورده‌اید، از بازی‌های آنها یک فرصت یادگیری استثنایی خواهد ساخت. از ویژگی‌های دیگر استفاده از فرصت یادگیری بازی، همزمانی ســاختار آن با مراحل رشد کودک است. اگر در سال‌های ابتدایی زندگی، بــازی کودکان محدود به اسباب‌بازی‌های خیلی ساده و تحرک بدنی کم است به مرور زمان این بازی‌ها وســیله اســباب‌بازی‌های پیچیده‌تر، نمایش‌های کودکانه، تصویرسازی و… دنبال می‌شود و پس از عبور از سن ورود به مدرسه به مراحل تکمیلی و حرفه‌ای ‌تر وارد می‌شود که می‌تواند شامل مــواردی مثل انجام کارهای خانــه و همکاری و همفکری با والدین البته به شکل تمرینی باشد. این خصوصیت منحصربه فرد بازی‌ها فرصت مناسب دیگری را برای ارائه‌ پیوسته‌ی آموزش‌های هدفمند به آنها فراهم می‌کند. استفاده از فرصت مفرح بازی‌های کودکانه برای ایجاد شــرایط یادگیری و تقویت مهارت، نیازمند رعایت مواردی برای کارآمد شدن این تکنیک است. با در نظر گرفتن شرایط سنی کودکان باید زمان‌بندی متناسبی از بازی و انجام سایر فعالیت‌های روزانه منظور شود. رعایت تعادل میان بازی‌های کامپیوتری و بازی‌های غیر کامپیوتری نیز از نکات دیگری اســت که باید برای کارآمد شدن تکنیک استفاده از بازی برای یادگیری لحاظ کنید. بازی‌های کامپیوتری نیاز به سرگرمی را در کودکان ارضا می‌کنند اما شاید این ویژگی در تقویت مهارت‌های فکری و خلاقیت آنها اثری مشــابه سرگرمی را نداشته باشند.

ترجمه: حسام زینی

منبع: شماره ۳۵۳ مجله آزمون

درباره نویسنده

احمدرضا شمیمی