تخفیف ویژه
آموزش تکنیک‌ها و مدیریت زمان در جلسه کنکور | رهپویان دانش واندیشه

آموزش تکنیک‌ها و مدیریت زمان در جلسه کنکور

آموزش تکنیک‌ها و مدیریت زمان در جلسه کنکور

دانش آموزان زیادی هستند که در درس خواندن قوی هستند اما در اجرا و در آزمون نتیجه متفاوت می‌گیرند. واقعیت قضیه این است که این‌ها در نوع درس خواندن با یکدیگر تفاوت دارند. پس برای نتیجه گرفتن در آزمون‌های حساس همچون کنکور باید روش درس خواندن و نوع عملکرد سر جلسه کنکور را بیاموزید.

متن فایل ویدئویی مشاوره بابک ندرخانی: در فایل ویدئویی با تکنیک‌های درس خواندن در روزهای پایانی منتهی به کنکور و آمادگی برای حضور در این آزمون آشنا می‌شوید. در این فایل ویدئویی بابک ندرخانی، مشاور تحصیلی و آموزشی و مؤسس و مدیرعامل موسسه فرهنگی رهپویان دانش و اندیشه در خصوص روش درس خواندن در هفته‌های پایانی منتهی به کنکور نکاتی را ارائه می‌دهد.

در خصوص جلسه آزمون و به خصوص کنکور همیشه این مثال را می‌زنم که در آشپزی یک دستپخت داریم و یک آشپزی. آَشپزی را می‌توان به همه یاد داد، یا از روی کتاب یا فیلم یاد گرفت. اما دستپخت فرق می‌کند. این مقدمه را چرا گفتم؟ برای اینکه شما سر جلسه آزمون هم آشپزی باید داشته باشید و هم دستپخت.

در رشته تجربی هر تست زیست شناسی که شما بی دلیل، نه اینکه بلد نباشید، ناشی از ناآگاهی، از  دست بدهید چند هزار تا رتبه جابه جا می‌شود. اینجاست که اهمیت تکنیک‌ها و مدیریت زمان در جلسه کنکور مشخص می‌شود.

آَشپزی درس‌هایی است که شما یاد گرفته‌اید و خواندید و بلد هستید. دستپخت چیزی است که سر جلسه آزمون می‌روید و جواب می‌دهید؛ هیچ ارتباطی هم با آشپزی ندارد. دو تا آشپز می‌توانند با مواد یکسان و شرایط مساوی دو تا غذا بپزند که غذای یکی از دیگری خوشمزه‌تر باشند؛ حتی اگر یک نوع غذا و با مواد یکسان پخته شده باشد.

با این وجود یک غذا از دیگری خوشمزه‌تر می‌شود و اینجاست که می‌گوییم دست پخت او بهتر است.  پس سر جلسه آزمون هم یک سری مواد اولیه دارید که شامل درسهایی که تا کنون خوانده‌اید، معدل، شرایط خانه و خانوادگی و استعداد شما می‌شود. یک آزمون دادن و پاسخ دهی دارید که می‌شود دستپخت شما.

دانش آموزان زیادی هستند که در درس خواندن قوی هستند اما در اجرا و در آزمون نتیجه متفاوت می‌گیرند. واقعیت قضیه این است که این‌ها در نوع درس خواندن با یکدیگر تفاوت دارند. پس شما سر جلسه آزمون یک کارهایی باید بکنید، کارهایی را هم نباید بکنید و رفتاری را نباید از خودتان بروز بدهید.

در این صورت همان چیزی که حق شماست در کارنامه کنکور شما دیده می‌شود. در غیر این صورت شما با مواد اولیه خیلی خوب و بهترین امکانات ممکن است غذایی را بپزید که هیچ کس نخورد. پس خوب گوش کنید. مدیریت زمان در جلسه کنکور و تکنیک‌های تست زدن و آزمون دهی به شدت در نتیجه‌گیری شما از آزمون تاثیر دارد.

در رشته تجربی هر تست زیست شناسی که شما بی دلیل، نه اینکه بلد نباشید، ناشی از ناآگاهی، از  دست بدهید چند هزار تا رتبه جابه جا می‌شود. اینجاست که اهمیت تکنیک‌ها و مدیریت زمان در جلسه کنکور مشخص می‌شود. توصیه من به شما این است که این ویدئو را چند بار ببینید حرف‌های من را خوب گوش کنید و هر وقت قانع شدید که خود جلسه کنکور بخشی از زحمات شماست، بخشی از نتیجه کار شماست ویدئوی بعدی را مشاهده کنید.

درباره نویسنده

محسن خسروجردی