مدیریت زمان کنکور را همچون مسابقه ای ورزشی تمرین کنید

مدیریت زمان کنکور را همچون مسابقه ای ورزشی تمرین کنید

مدیریت زمان آزمون

اگر اهل ورزش و مخصوصا‌ً ورزش دوچرخه سواری باشید حتماً تا به حال نام مسابقه دوچرخه سواری تایم تریل را شنیده اید. تایم تریل نوعی از دوچرخه سواری جاده اســت که در آن، دوچرخه سواران به تنهایی زمانگیری می شوند و فردی که کمترین زمان را طی یک مجموعه مسافت به ثبت برساند، برنده است.

تعریف این ورزش و شکل برنده شدن در آن مرا به یاد مسابقهی کنکور می اندازد. کنکور نوعی مسابقه درسی است که در آن شرکت کنندگان به تنهایی زمانگیری می شوند. هر فردی که بتواند در مدت زمان ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه بیشترین تعداد تست صحیح را پاسخ بدهد، برنده است.

برخی از دانش آموزان وقتی از جلسه آزمون ها بیرون می آیند به دوستان خود یا به مشاوران از کمبود وقت گلایه می کنند. یک استاندارد مهم در کنکور سراسری، مدیریت زمان است. باید شرایط آزمون دادن را در منزل تمرین کنید و در منزل با کمبود وقت بجنگید تا در جلسه آزمون گرفتار کمبود زمان نشوید.

کنکور مســابقه ای وابسته به زمان است؛ یعنی باید بتوانید در زمانی محدود، کل سؤالات آزمون را حداقل یک بار بخوانید و تعداد قابل قبولی را پاسخ دهید. برخی از دانش آموزان وقتی از جلسه آزمون ها بیرون می آیند به دوستان خود یا به مشاوران از کمبود وقت گلایه می کنند. یک استاندارد مهم در کنکور سراسری، مدیریت زمان است. باید شرایط آزمون دادن را در منزل تمرین کنید و در منزل با کمبود وقت بجنگید تا در جلسه آزمون گرفتار کمبود زمان نشوید.

برای این کار باید تخمین درستی از وضعیت پاسخدهی به هر تست در هر درس داشته باشید. برای مثال در کنکور سراسری برای هر تست زیست شناسی، کمتر از یک دقیقه زمان در نظر گرفته شده است. روزهای آزمون برای ۲۰ سؤال درس زیست ۱۵ دقیقه در نظر گرفته اند. آیا می دانید برای اجرای درست مدیریت زمان در جلسه آزمون، در منزل برای هر ۱۵ دقیقه چند تست زیست را تمرین می کنید؟ از همین امروز کار را شروع کنید تا برای مسابقه بزرگ کنکور آماده شوید.

نویسنده: حسام زینی

منبع: شماره ۳۰۹ مجله آزمون

درباره نویسنده

محسن خسروجردی