نقش والدين در موفقيت تحصيلي فرزندان

نقش والدين در موفقيت تحصيلي فرزندان

ارتباط والدین با سایر اولیای مدرسه و مدیران و مسئولان و آگاهی آنها از وضعیت تحصیلی فرزند خود به دانش‌آموز اطمینان خاصی می‌دهد. همچنین این ارتباط باعث شناسايي بهتر نقاط قوت و فرصت‌های بهبود درسی او می‌شود و بر همين اساس ياري رساندن به او معناي بهتري پيدا مي‌کند. این ارتباط نشان می‌دهد موفقیت دانش‌آموز چقدر برای والدین اهمیت دارد و این موضوع برای دانش‌آموز ایجاد تعهد می‌کند.

عوامل بسياري در برقراري ارتباط مناسب بين فرزندان و والدين، والدين و اوليای مدرسه و به طور کلي هماهنگي و ارتباط بين خانه و مدرسه دخيل هستند. دليل اصلي برقراري اين ارتباط مناسب بين افراد خانواده و خانواده و اوليای مدرسه، آموزش و پرورش صحيح فرزند و درنهايت موفقيت تحصيلي اوست. پروفسور جويس استين از دانشگاه جان هاپکينز به نکاتی در این زمینه اشاره می‌کند:

تربيت فرزند

والدين بايد با مطالعه، مشورت با والدين موفق و… به بهترين شيوه‌های آموزش و پرورش کودک مسلط شوند.

حضور در مقاطع مختلف تحصیلی برای دانش‌آموز، با تحولاتي همراه است که بايد اين تحولات را با حمايت والدين بپذیرد و رفتار مناسبی در برخورد با این تحولات داشته باشد؛ بنابراین خانواده باید همپاي تغيير و تحولات با او حرکت کنند.

والدين موفق همواره درباره‌ی وضعيت تحصيلي و ديگر مسائل مرتبط با فرزندشان به درستي می‌اندیشند و تصميم‌گيري مي‌کنند. اين والدين به والدين پيشگام يا رهبر معروف هستند.

گفتگو و برقراري ارتباط

والدين موظف هستند ارتباطي مناسب بين فرزندشان و مدرسه برقرار کنند که اين هماهنگي و ارتباط بي ترديد اثرات مثبتي بر وضعيت رفتاري و تحصيلي فرزند خواهد داشت. آنها باید همواره در جلسه‌هاي مدرسه حضور پيدا کنند و نيازهاي فرزندشان را هنگام حضور در جلسه‌ها با مدير، آموزگار يا مشاور در ميان بگذارند.

علاوه بر آن بر اساس يک جدول زماني مشخص و جدا از دعوت مدرسه براي جلسه، به مدرسه‌ی فرزندشان مراجعه کنند و از وضعيت تحصيلي فرزندشان مطلع شوند.

متعهد بودن

تعهد والدين در قبال فرزند، تعهدي است که تنها محدود به صرف هزينه براي او نمي‌شود. اين تعهد بايد با حضور مؤثر و مستمر والدين در عرصه‌هاي مختلف زندگي فرزند به ويژه در زندگي اجتماعي و تحصيلي او مشاهده شود.

از این رو والدین باید به هر نحو ممکن در فعاليت‌ها و برنامه‌هاي مدرسه‌ی فرزندشان مشارکت کرده و در صورت موافقت اوليای مدرسه در برنامه‌هاي فوق برنامه نیز، حتي اگر در حد همفکري و برنامه‌ريزي باشد، همکاری کنند.

آنها باید به تعهد خود به عنوان والدين پايبند باشند و هيچ گاه به بهانه‌ی کار و گرفتاري، از مسئوليت پدر و مادر بودن شانه خالي نکنند. رفتار متعهدانه‌ی والدین، درسي عملي براي فرزند است.

تکميل آموزش‌ها در منزل

والدين بايد بتوانند با فرزندشان در انجام تکاليف مدرسه همراهی کنند. کسب اطلاعات کامل درباره‌ی مباحث درسي، سياست‌گذاريهاي آموزگار و اوليای مدرسه در آموزش و پرورش و… گامي مؤثر برای تکميل آموخته‌هاي مدرسه است.

تصميم‌گيري

والدين موفق همواره درباره‌ی وضعيت تحصيلي و ديگر مسائل مرتبط با فرزندشان به درستي می‌اندیشند و تصميم‌گيري مي‌کنند. اين والدين به والدين پيشگام يا رهبر معروف هستند.

اگرچه نبايد تصميم‌گيري والدين جنبه‌ی تحميل و اجبار به خود بگیرد، بايد به عنوان کليدي براي حل مشکلات فرزند مطرح باشد. قاطعيت در تصميم‌گيري نکته‌ی مهمي است که والدين باید به آن توجه کنند.

همکاري و مشارکت

شناسايي نيازها و امکانات آموزشي مدرسه مي‌تواند والدین را براي مشارکت و حضور بيشتر ياري دهد. آگاهي از وضعيت مدرسه، چه از جهت نيازهاي آموزشي و چه از جهت نيازهاي ديگر چون بهداشت مدرسه، برنامه‌هاي فوق برنامه و…، براي والدين ضروري است. البته اوليای مدرسه هم بايد از وضعيت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي همه‌ی دانش‌آموزان آگاه باشند تا این مشارکت شکل مناسب‌تري به خود بگيرد.

در نهایت دانش‌آموزان براي رشد و موفقيت تحصيلي خود نيازمند مشارکت واقعي والدين و اوليای مدرسه هستند که این موضوع در مطالعه‌ی مصاحبه‌هایی که با والدین دانش‌آموزان برتر انجام و منتشر شده است به خوبی مشهود و نمایان است.

نویسنده: هادی نوربخش

منبع: شماره 344 مجله آزمون

درباره نویسنده

محسن خسروجردی