چگونه در آزمون و کنکور به نتیجه دلخواهمان برسیم؟

چگونه در آزمون و کنکور به نتیجه دلخواهمان برسیم؟

هدف گذاری برای موفقیت

موفقیت در آزمون، به خصوص آزمونی مثل کنکور یا کنکورهای آزمایشی، کار سختی نیست. اما ابتدا باید بدانید که چه کارهایی انجام دهید برای موفقیت در این آزمون ها. در این مطلب با پشت سر گذاشتن چند مرحله می بینید که رسیدن به موفقیت در این آزمون ها خیلی هم کار سختی نیست. 

بسیاری از دانش‌آموزان برای رسیدن به نتیجه مطلوب در کنکور  تلاش می‌کنند اما آیا همه موفق می‌شوند؟

همین حالا کاغذ و قلم بردارید و به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

چه چیزی؟ یا چه رشته‌ای و چه دانشگاهی می خواهید؟

چرا؟ چرا این رشته و دانشگاه را انتخاب می‌کنید؟

به دو سؤال چه چیزی؟ و چرا؟ پاسخ دهید و این برگه را به دیوار اتاق خود بچسبانید، جایی که هر روز بتوانید به آن نگاه کنید. این دو سؤال از مهمترین سوالاتی است که هدف شما را برای ادامه راه تعیین می‌کند.

سؤال دیگر این است: چگونه می‌توان به نتیجه مطلوب و دلخواه در کنکور رسید؟

پاسخ را با مثال بستن بند کفش بیان می‌کنم. همه ما در ابتدای کودکی نمی‌دانستیم که بستن بند کفش وجود دارد (ناآگاهی) و در مرحله بعد متوجه شدیم که کاری به اسم بستن بند کفش وجود دارد (آگاهی)؛ اما باز هم نمی‌توانستیم بند کفشمان را ببندیم. در مرحله سوم خودمان با آگاهی توانستیم بند کفشمان را ببندیم (آگاهی و توانایی) و در مرحله چهارم به جایی می‌رسیم که بند کفشمان را می‌بندیم بدون اینکه به بستن آن فکر کنیم و حتی در حال صحبت کردن با تلفن یا کاری دیگر آن را انجام می‌دهیم (ناآگاهی و شایستگی).

مرحله چهارم (ناآگاهی و شایستگی): تسلط کامل بر تفکر و رسیدن به مرحله‌ای که می‌توانید به راحتی خودتان را برای هدفی که دارید آماده ببینید. به جایی می‌رسید که با خود می‌گویید «من آماده‌ام».  روش‌ها را می‌شناسید و به خوبی اجرا می‌کنید. به عبارت دیگر حتی بدون اینکه به روش‌ها فکر کنید آنها را اجرا می‌کنید.

برای موفقیت در درس خواندن و رسیدن به هدف مراحلی وجود دارد که عبارت‌اند از:

مرحله اول (ناآگاهی): مرحله‌ای است که نمی‌دانید چه چیزهایی را نمی‌دانید. کانون با برگزاری جلسات مختلف به دانش‌آموزان برای رسیدن به هدف و نتیجه مطلوب آگاهی می‌دهد. دانش‌آموزان در این مرحله در مورد برنامه راهبردی، دفتر برنامه‌ریزی، کتاب خودآموزی، سایت کانون، صفحه شخصی دانش‌آموز و اولیا، ابزارهای آموزشی، کتاب‌های کانون و… شناخت و آگاهی لازم را کسب خواهند کرد.

مرحله دوم (آگاهی): در این مرحله می‌دانید اما در عمل نمی‌توانید دانسته‌هایتان را به کار ببندید. کانون به شما یاد می‌دهد چگونه از ابزارها استفاده کنید، برنامه‌ریزی داشته باشید و روش‌های مختلف را امتحان کنید و درنهایت به این باور خواهید رسید که می‌توانید آنچه را در ذهنتان می‌پرورانید مدیریت کنید.

مرحله سوم (آگاهی و توانایی): در این مرحله همه روش‌ها را امتحان کرده‌اید. به روش‌ها فکر می‌کنید و آنها را در جلسه آزمون و پس از آزمون امتحان می‌کنید تا روش خود را کشف کنید؛ روشی که برای شما منحصر به فرد است. در این مرحله می‌توانید بین هدف و برنامه‌ریزی ‌تان تعادل برقرار کنید. به عبارت دیگر به فراشناخت (مدیریت تفکر) می‌رسید.

مرحله چهارم (ناآگاهی و شایستگی): تسلط کامل بر تفکر و رسیدن به مرحله‌ای که می‌توانید به راحتی خودتان را برای هدفی که دارید آماده ببینید. به جایی می‌رسید که با خود می‌گویید «من آماده‌ام».  روش‌ها را می‌شناسید و به خوبی اجرا می‌کنید. به عبارت دیگر حتی بدون اینکه به روش‌ها فکر کنید آنها را اجرا می‌کنید.

برای طی این مراحل و رسیدن به نتیجه دلخواه در کنکور باید نقشه راه مطمئنی داشته باشید. این نقشه راه را کانون در اختیار شما قرار می‌دهد. شما در کانون یاد می‌گیرید هدف گذاری کنید و متناسب با آن به آگاهی‌های لازم برای برنامه‌ریزی کردن، تکرار و تمرین و تست زدن و آرامش داشتن هنگام مطالعه دست یابید.

نویسنده: صفیه آملی جلودار

منبع: شماره ۲ مجله سرای دانش

درباره نویسنده

محسن خسروجردی