دریافت سومین تندیس رسانه دیجیتال

دریافت تندیس ناشر برگزیده سال از مرکز توسعه فناوری اطلاعات رسانه های دیجیتال در سال ۹۶