کنکور

نکته تستی ریاضی دهم مبحث نمودار و تشخیص دنباله

[aparat id="kjRKJ"] برای تشخیص این‌که نمودار مربوط به یک دنباله خطی است یا نه باید به تعریف دنباله‌ای با الگوی خطی ...
1

نکته تستی ریاضی یازدهم مساحت مربع با استفاده از هندسه مختصاتی

[aparat id="e2IO8"] این سؤال ترکیبی از هندسه مختصاتی و نکته‌ای است که در صورت سؤال طرح شده است. با توجه به ...
0

نکته تستی شیمی یازدهم مبحث مقایسه با گاز نجیب

[aparat id="5hFbl"] در این ویدئوی آموزشی روش حل تستی مربوط به مقایسه مواد مختلف با آرایش الکترونی گاز نجیب آموزش داده ...
0

نکته تستی ریاضی دهم مبحث متمم مجموعه‌ها

[aparat id="Hl72v"] سؤالی که در این ویدئوی آموزشی حل می‌شود به درس ریاضی دهم مبحث متمم مجموعه ارتباط دارد و نکته ...
0

نکته تستی ریاضی دهم مبحث مجموعه متناهی

[aparat id="TIBhn"] مجموعه متناهی مجموعه ای است که تعداد اعضای آن عددی حسابی باشد. عدد حسابی با صفر شروع می‌شود و ...
0

نکته تستی مبحث دقت اندازه گیری در فیزیک دهم

[aparat id="KvUcS"] در فیزیک دهم سؤالات مبحث دقت اندازه گیری خیلی می‌تواند در ابعاد مختلف دانش آموزان را به چالش بکشد. ...
0

نکته تستی ریاضی یازدهم مبحث نوشتن معادله یک خط

[aparat id="PMzyX"] با خواندن دقیق روی سؤالات نوشتن معادله یک خط به راحتی می‌توان به این سؤالات پاسخ داد. در اینجا ...
0

نکته تستی زبان یازدهم ترفند پاسخ به تست لغت

[aparat id="w3psF"] یکی از نکات مهم در پاسخ دادن به تست لغت خواندن کامل روی سؤال است. با توجه به اینکه ...
0

نکته تستی ریاضی دهم پیدا کردن تعداد اعضا در الگوی دنباله

[aparat id="V6pQz"] یکی از سؤالات خوب مبحث دنباله‌ها پیدا کردن تعداد اعضا در یک الگو یا عکس آن است. با توجه ...
0

جلسه اول ریاضی 3 دوازدهم رهپویان را رایگان ببینید

[aparat id="Y3cSX"] در جلسه اول محصول ریاضی 3 دوازدهم، سعید جلالی، مدرس حسابان و ریاضی رهپویان، طبق فصل بندی کتاب درسی ...
0