حفظ لغات زبان انگلیسی با پسوندها

پسوندها

پسوندها گروهی از حروفی‌اند که به انتهای کلمه می‌چسبند و کلمه جدیدی درست می‌کنند. این حروف در انگلیسی کاربرد بسیاری دارند و با یادگیری آن‌ها می‌توانید هم لغات را به سادگی حفظ کنید و هم کاربرد آن‌ها را سریع پیدا کنید.

چرا باید کاربرد پسوندها را یاد گرفت؟

یادگیری معنای پسوندهای معروف کمک می‌کند تا معنای کلمات جدید را خیلی زود یاد بگیرید. با یادگیری این حروف شما به راحتی می‌توانید نوع خوانش کلمه، کاربرد آن در جمله و معنای آن را یاد بگیرید. در واقع یادگیری ریشه کلمات در انگلیسی به شما کمک می‌کند تا در مهارت‌های مختلف زبان مثل خواندن، شنیدن و نوشتن قدرتمند شوید.

پسوندها در کلمات مختلف به اشکال مختلفی ظاهر می‌شوند. برای مثال ممکن است یک پسوند در دو کلمه معنای متفاوتی ایجاد کند. پسوند er از این دست پسوندهاست. در صورتی که این پسوند به قیدها بچسبد معنای بیشتر و more می‌دهد که برای قیاس به کار می‌رود. کلمات مثل longer به معنای درازتر و kinder به معنای مهربان‌تر از این دست هستند.

اما پسوند er در کلمات دیگر می‌تواند آن کلمه را به انجام دهنده کاری ارتباط بدهد. مثلا وقتی er به کلمه work می‌چسبد معنای worker را می‌دهد که به معنای کارگر است. پسوند er در واقع برای ایجاد اسامی مشاغل است.

پسوندهای معروف در انگلیسی

در اینجا بیست و شش پسوند معروف را به همراه معنا و کاربرد آن‌ها برای شما لیست کرده‌ایم. با این پسوندها می‌توانید کلمات بیشتری را بسیار بهتر یاد بگیرید. در ادامه می‌توانید این بیست و شش پسوند را بخوانید.

پسوندهای اسم

پسوند

معنی

مثال

-acy

بیان کننده حالت و کیفیت

privacy, fallacy, delicacy

-al

بیان کننده عمل و پروسه

refusal, recital, rebuttal

-ance, -ence

بیان کننده حالت و کیفیت

maintenance, eminence, assurance

-dom

بیان کننده مکان و وضعیت

freedom, kingdom, boredom

-er, -or

اشاره به یک شخص

trainer, protector, narrator

-ism

بیان کننده اعتقاد و مکتب

communism, narcissism, scepticism

-ist

اشاره به یک شخص

chemist, narcissist, plagiarist

-ity, -ty

بیان کننده کیفیت

inactivity, veracity, parity, serenity

-ment

بیان کننده وضعیت

argument, endorsement, punishment

-ness

بیان کننده وضعیت و حالت

heaviness, sadness, rudeness, testiness

-ship

بیان کننده جایگاه

fellowship, ownership, kinship, internship

-sion, -tion

بیان کننده وضعیت

concessiontransitionabbreviation

پسوندهای فعلی

-ate

انجام دادن و شدن

regulate, eradicate, enunciate, repudiate

-en

انجام دادن و شدن

enlighten, awaken, strengthen

-ify, -fy

انجام دادن و شدن

terrify, satisfy, rectify, exemplify

-ize, -ise*

انجام دادن و شدن

civilize, humanize, socialize, valorize

پسوندهای صفت

-able, -ible

توانایی انجام کار

edible, presentable, abominable, credible

-al

در ارتباط با یک صفت

regional, grammatical, emotional, coastal

-esque

صفت ساز به یاد آورنده

picturesque, statuesque, burlesque

-ful

صفت ساز جلب توجه

fanciful, resentful, woeful, doubtful

-ic, -ical

صفت ساز اشاره به یک کار

musical, mythic, domestic, chiastic

-ious, -ous

بیان ویژگی

nutritious, portentous, studious

-ish

بیان کیفیت

fiendish, childish, snobbish

-ive

بیان ماهیت

creative, punitive, divisive, decisive

-less

بدون و خالی بودن از چیزی

endless, ageless, lawless, effortless

-y

بیان ویژگی

sleazy, hasty, greasy, nerdy, smelly

 

لطفا امتیاز دهید
۰
برچسب ها :
نویسنده مطلب محسن خسروجردی

بدون دیدگاه