نکته تستی ریاضی یازدهم مبحث مثلثات

در این ویدئو با استفاده از نکات مبحث مثلثات ذکر شده در کتاب ریاضی یازدهم تجربی تستی از این مبحث حل می‌شود. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون پنجم بهمن کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، رضا پورحسینی، مدرس ریاضی مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند.

نکته۱: کمان‌های قرینه: فقط در کسینوس تأثیر ندارد. بقیه نسبت‌ها قرینه می‌شوند.

Cos(-a)= cos a

در بقیه نسبت‌ها منفی تاثیر دارد.

نکته ۲: به طور کلی همه کاپی ها برای تانژانت و کتانژانت حذف می‌شود.

قاعده دوم: برای سینوس و کسینوس مضارب زوج پی حذف می‌شوند. اما مضارب فرد پی با حذف شدن نسبت را قرینه می‌کنند.

نکته ۳: کمان‌های کاپی دوم که مخرج دو دارند.

گام اول: اسم نسبت عوض می‌شود.

گام دوم: علامت نسبت از روی دایره تعیین می‌شود.

طبق نکته جایگذاری می‌کنیم و سپس با انجام تفکیک و با توجه به مقداری که در صورت سؤال داده شده است در نهایت به پاسخ نهایی می‌رسید که مقدار ۳ است.

جواب تست: گزینه ۴

این ویدئو متناسب با برنامه آزمون پنجم بهمن کانون فرهنگی آموزش و درس ریاضی پایه یازدهم تهیه و تدوین شده است. دانش آموزان با تماشای مجموعه ویدئوهای یک نکته یک تست می‌توانند هر چه بیشتر آماده حضور در آزمون‌های هفتگی کانون بشوند.

 در مجموعه ویدئوهای یک نکته یک تست اساتید برتر مؤسسه رهپویان نکات مهم تست‌های بحث برانگیز آزمون پیش رو را شرح می‌دهند و به دانش‌ آموزان راهنمایی لازم را برای موفقیت هرچه بیشتر در آزمون ارائه می‌دهند.

برنامه راهبردی آزمون قلمچی را می‌توانید از اینجا دانلود کنید. این برنامه به آزمون‌های نیمسال اول و دوم این مؤسسه آموزشی مرتبط است. گفتنی است ویدئوی آموزشی یک نکته یک تست مرتبط با آزمون نیم سال دوم نیز همزمان با شروع آزمون‌ها در مجله اینترنتی با همان برنامه آموزشی گفته شده قرار می‌گیرد.

لطفا امتیاز دهید
۰
برچسب ها :
نویسنده مطلب محسن خسروجردی

بدون دیدگاه