چطور یادداشت برداری کنید

در این ویدئوی آموزشی محمد معافی مشاور و برنامه‌ریز درسی به پرتکرارترین سؤالات شما پاسخ می‌دهد. بهترین راه برای یادگیری مطالب درسی یادداشت برداری سر کلاس درسی است. مشاور ما در این ویدئو به شما توضیح می‌دهد که چطور یادداشت برداری کنید.

نیم سال دوم که دارد شروع می‌شود باید رفتارهای صحیح آموزشی را در پیش بگیرید تا بتوانید پیشرفت بیشتری داشته باشید. مهمترین این رفتارها هم سر کلاس‌های درس اتفاق می‌افتد. سر کلاس درس شما یادداشت برداری می‌کنید یا ممکن است فکر می‌کنید بعدا جزوه را از دوستان‌تان می‌گیرید.

توصیه مؤکد ما این است که سر کلاس درس یادداشت برداری فعال داشته باشید. به این فکر نکنید که جزوه را از دوستانتان بگیرید. نکته دوم بسیار مهم این است که فقط هم جزوه ننویسید. سر کلاس درس باید درس‌ها را یاد گرفته باشید. در پایان کلاس درس را کامل فهمیده‌اید و مسلط شده‌اید یا نیاز دارید که جزوه‌ها را بخوانید.

زمانی که شما در کلاس هستید این وقت باید منجر به یادگیری شما بشود. وقتی نیست که آن را تلف بکنید. سر کلاس درس مهمترین زمان یادگیری است. محک شما این است که در پایان کلاس درس ببینید آیا درس را کامل یاد گرفته‌اید. قرار است در پایان کلاس درس و اتمام آن درس را کامل یاد گرفته باشید.

لطفا امتیاز دهید
۰
برچسب ها :
نویسنده مطلب محسن خسروجردی

بدون دیدگاه