چند ترفند جالب ریاضی و بازی با اعداد

2 هفته پیش

چند ترفند جالب ریاضی و بازی با اعداد

علم ریاضی شاید در ظاهر خیلی خشک و بی مزه باشد اما افرادی که به این علم علاقه دارند قطعا شیرینی‌های جذاب آن را حس کرده‌اند. در این مطلب شما را با ده ترفند جالب ریاضی و بازی با اعداد که شگفتی‌های این علم را نشان می‎دهد آشنا می‌کنیم.

ترفند اول : در ۶ ضرب کنید

در صورتی که ۶ را در یک عدد زوج ضرب کنید، حاصل به دست آمده با همان عدد ضرب شده تمام می‌شود. عدد دهگان حاصل نیز نصف عدد یکان می‌شود.

مثال: ۲۴=۴*۶

ترفند دوم: وقتی همواره حاصل ۲ است

به یک عدد تصادفی فکر کنید. این عدد را در ۳ ضرب کنید. سپس به آن عدد ۶ را اضافه کنید. این عدد را تقسیم بر ۳ کنید. عدد به دست آمده را از عددی که در ابتدا انتخاب کرده‌اید کم کنید. حالا می‌بینید که حاصل تفریق ۲ است.

ترفند سوم: سه عدد یکسان

به یک عدد سه رقمی با رقم‌های یکسان فکر کنید. برای مثال ۳۳۳، ۶۶۶، ۷۷۷ یا ۹۹۹ را در نظر بگیرید. اعداد آن را با هم جمع کنید. سپس عدد ابتدایی را تقسیم بر حاصل به دست آمده از جمع ارقام آن کنید. پاسخ همواره ۳۷ می‌شود.

ترفند چهارم: شش عدد که سه عدد می‌شود

یک عدد سه رقمی انتخاب کنید و سپس این عدد را دوباره بنویسید تا یک عدد شش رقمی بشود. برای مثال ۳۷۱۳۷۱ . این عدد را تقسیم بر ۷ کنید. سپس حاصل بدست آمده را تقسیم بر ۱۱ کنید و در ادامه یک بار دیگر حاصل را تقسیم بر ۱۳ کنید. جواب بدست آمده همان عدد سه رقمی می‌شود که ابتدا انتخاب کرده‌اید.

برای مثال: ۳۷۱۳۷۱ در انتها به شما جواب ۳۷۱ را می‌دهد.

بر عکس این کار را هم می‌توانید انجام بدهید تا به یک عدد شش رقمی تکراری برسید. این بار عدد سه رقمی را در ۷، ۱۱ و ۱۳ ضرب کنید. مثلا ۴۵۶ پس از ضرب در این اعداد حاصل ۴۵۶۴۵۶ را می‌دهد.

ترفند پنجم: قانون عدد ۱۱

با این روش شما می‌توانید فوری اعداد دو رقمی را در ذهن خود در عدد ۱۱ ضرب کنید. ابتدا اعداد یک عدد دو رقمی را در ذهن خود از هم جدا کنید. دو عدد را با هم جمع کنید. حاصل بدست آمده را بین دو عددی که از هم جدا کرده‌اید بگذارید. اگر حاصلجمع به دست آمده در مرحله دوم بیشتر از ۹ بود فقط یکان آن را در بین دو عدد بگذارید و دهگان را به عدد قبلی اضافه کنید.

برای مثال ۷۳ را ابتدا از هم جدا می‌کنیم. حاصلجمع هفت و سه عدد ۱۰ می‌شود که یک عدد دو رقمی است. صفر را بین ۷ و ۳ می‌گذاریم که عدد بدست آمده ۷۰۳ می‌شود. سپس یک واحد به صدگان اضافه می‌کنیم و عدد بدست آمده ۸۰۳ می‌شود که حاصلضرب ۷۳ در ۱۱ است.

ترفند ششم: حفظ کردن عدد پی

با شمارش حروف این جمله انگلیسی به راحتی می‌توانید هفت رقم ابتدایی عدد پی را حفظ کنید. این جمله که معنی آن می‌شود: چطور می‌شود عدد پی را محاسبه کنم، در زیر آمده است.

“How I wish I could calculate pi.”

همانطور که می‌بینید کلمه اول ۳ حرف، کلمه دوم ۱ حرف، کلمه سوم ۴ حرف، کلمه چهارم ۱ حرف، کلمه پنجم ۵ حرف، کلمه ششم ۹ حرف و کلمه آخر ۲ حرف دارد. با کنار هم گذاشتن این تعداد حروف هفت رقم ابتدایی عدد پی به دست می‌آید.

۳٫۱۴۱۵۹۲۰۷

ترفند هفتم: عددی با شماره‌های ۱، ۲، ۴، ۵، ۷ و ۸

از ۱ تا ۶ یک عدد انتخاب کنید. این عدد را در ۹ ضرب کنید. سپس حاصل بدست آمده را در ۱۱۱ ضرب کنید و پس از آن حاصل بدست آمده را در ۱۰۰۱ ضرب کنید. حال حاصل بدست آمده را تقسیم بر ۷ کنید. حاصل بدست آمده عددی می‌شود که اعداد ۱٫۲٫۴٫۵٫۷ و ۸ در آن وجود دارد. برای مثال عدد ۶ حاصل ۷۱۴۲۸۵ را می‌دهد.

ترفند هشتم: ضرب ذهنی اعداد بزرگ

برای ضرب آسان اعداد به صورت ذهنی از فاصله آن‌ها از ۱۰۰ استفاده کنید تا مراحل ریاضی آن ساده شود. عدد مورد نظر خود را از ۱۰۰ کم کنید. هر دو حاصل بدست آمده را با هم جمع کنید و سپس از صد کم کنید این بخش اول عدد چهار رقمی شما می‌شود. برای قسمت دوم اعداد بدست آمده در مرحله دوم را با هم ضرب کنید و دو عدد انتهایی عدد چهار رقمی بدست می‌آید.

لطفا امتیاز دهید
۰
برچسب ها :
نویسنده مطلب محسن خسروجردی

بدون دیدگاه