فروشگاه اینترنتی

آموزش‌جامع‌شیمی‌پیش‌دانشگاهی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 9674
مقطع: پيش‌دانشگاهی رياضی,پيش‌دانشگاهی تجربی
دبیران: علی سلوکی
تعداد جلسات : 30
شناسه اثر :051535-08733-8

قیمت : 80 هزار تومان

توضیحات

شیمی پیش دانشگاهی:

آموزش جامع شیمی پیش دانشگاهی شامل:

2 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رايانه های خانگی قابل اجراست :
تدريس خط به خط کتاب درسی
تحليل سوالات مطرح شده در متن کتاب درسی
بررسی و تحليل اشکال جداول و نمودارهای کتاب درسی
تيپ بندی تست های کنکور سال های گذشته و حل تست نمونه از هر تيپ
يادآوری مباحث پايه مرتبط با کتاب شيمی پيش دانشگاهی جهت آمادگی حل تست های ترکيبی

مدير علمی دپارتمان شيمی: عليرضا عابدين
نويسنده سناريو آموزشي: علی سلوکی
مدرس:علی سلوکی

مباحث جلسات به شرح زير است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
1   1   مقدمه سينتيک شيميايي- سرعت متوسط
  2   سرعت متوسط و شيب نمودار مول- زمان
  3  سرعت واکنش- عوامل موثر بر سرعت واکنش
  4  قانون سرعت
  5  نظريه برخوردمهر
  6  نظريه حالت گذار
  7   شيمي و زندگي- کاتاليزگرها
  8   برگشت پذيري- تعادل شيميايي
2   9   ثابت تعادل
  10   تعادل هاي همگن و ناهمگن محاسبه ثابت تعادل
  11   محاسبه غلظت ‌هاي تعادلي-تفسير ثابت تعادل
  12   پيش بيني جهت پيشرفت واکنش
  13   عوامل موثر بر تعادل
  14  شيمي و زندگي- فرآيند هابر
3   15   مقدمه اسيدها و بازها- نظريه هاي اسيد و باز
  16   اسيدهاي قوي و ضعيف
  17   اسيد چند پروتون دار- ثابت يونش آب
  18   غلظت يون هيدروژن- مقياس PH
  19  محاسبه PH اسيدهاي قوي و ضعيف- کربوکسيليک اسيدها
  20   باز‌ها و آمينو‌اسيدها
4   21   نمک‌ها- آبکافت- استرها- صابون ها
  22   شيمي و زندگي- بافر- شيمي در کشاورزي
  23   واکنش اکسايش- کاهش
  24   انتقال الکترون و عدد اکسايش- آلدهيدها و کتون ها
  25  رقابت براي دادوستد الکترون
  26   سلول الکتروشيميايي
  27   پتانسيل هاي الکترودي استاندارد- تعيين خود به خودي بودن
  28   انواع سلول هاي الکتروشيميايي خوردگي آهن
  29  سلول هاي الکتروليتي
  30   شيمي و زندگي- سلول سوختي هيدروژن- اکسيژن

پرسش و پاسخ

هنوز سوالی پرسیده نشده است

اولین نفری باشید که سوالی میپرسد درباره “آموزش‌جامع‌شیمی‌پیش‌دانشگاهی”