فروشگاه اینترنتی

آموزش‌جامع‌شیمی‌پیش‌دانشگاهی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 9674
مقطع: پيش‌دانشگاهی رياضی,پيش‌دانشگاهی تجربی
دبیران: علی سلوکی
تعداد جلسات : 30
شناسه اثر :051535-08733-8

قیمت : ۸۰ هزار تومان ۴۸ هزار تومان

توضیحات

شیمی پیش دانشگاهی:

آموزش جامع شیمی پیش دانشگاهی شامل:

۲ حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست :
تدریس خط به خط کتاب درسی
تحلیل سوالات مطرح شده در متن کتاب درسی
بررسی و تحلیل اشکال جداول و نمودارهای کتاب درسی
تیپ بندی تست های کنکور سال های گذشته و حل تست نمونه از هر تیپ
یادآوری مباحث پایه مرتبط با کتاب شیمی پیش دانشگاهی جهت آمادگی حل تست های ترکیبی

مدیر علمی دپارتمان شیمی: علیرضا عابدین
نویسنده سناریو آموزشی: علی سلوکی
مدرس:علی سلوکی

مباحث جلسات به شرح زیر است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
۱   ۱   مقدمه سینتیک شیمیایی- سرعت متوسط
  ۲   سرعت متوسط و شیب نمودار مول- زمان
  ۳  سرعت واکنش- عوامل موثر بر سرعت واکنش
  ۴  قانون سرعت
  ۵  نظریه برخوردمهر
  ۶  نظریه حالت گذار
  ۷   شیمی و زندگی- کاتالیزگرها
  ۸   برگشت پذیری- تعادل شیمیایی
۲   ۹   ثابت تعادل
  ۱۰   تعادل های همگن و ناهمگن محاسبه ثابت تعادل
  ۱۱   محاسبه غلظت ‌های تعادلی-تفسیر ثابت تعادل
  ۱۲   پیش بینی جهت پیشرفت واکنش
  ۱۳   عوامل موثر بر تعادل
  ۱۴  شیمی و زندگی- فرآیند هابر
۳   ۱۵   مقدمه اسیدها و بازها- نظریه های اسید و باز
  ۱۶   اسیدهای قوی و ضعیف
  ۱۷   اسید چند پروتون دار- ثابت یونش آب
  ۱۸   غلظت یون هیدروژن- مقیاس PH
  ۱۹  محاسبه PH اسیدهای قوی و ضعیف- کربوکسیلیک اسیدها
  ۲۰   باز‌ها و آمینو‌اسیدها
۴   ۲۱   نمک‌ها- آبکافت- استرها- صابون ها
  ۲۲   شیمی و زندگی- بافر- شیمی در کشاورزی
  ۲۳   واکنش اکسایش- کاهش
  ۲۴   انتقال الکترون و عدد اکسایش- آلدهیدها و کتون ها
  ۲۵  رقابت برای دادوستد الکترون
  ۲۶   سلول الکتروشیمیایی
  ۲۷   پتانسیل های الکترودی استاندارد- تعیین خود به خودی بودن
  ۲۸   انواع سلول های الکتروشیمیایی خوردگی آهن
  ۲۹  سلول های الکترولیتی
  ۳۰   شیمی و زندگی- سلول سوختی هیدروژن- اکسیژن

پرسش و پاسخ

هنوز سوالی پرسیده نشده است

اولین نفری باشید که سوالی میپرسد درباره “آموزش‌جامع‌شیمی‌پیش‌دانشگاهی”