تخفیف ویژه
آموزش جامع ادبیات عمومی کنکور | رهپویان دانش واندیشه

فروشگاه اینترنتی

آموزش جامع ادبیات عمومی کنکور

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 9679
مقطع: پيش‌دانشگاهی رياضی,پيش‌دانشگاهی انسانی,پيش‌دانشگاهی تجربی,منحصراً زبان,هنر
دبیران: سید حسن نورانی مکرم دوست
تعداد جلسات : 40
شناسه اثر :052032-08733-8

قیمت : 80 هزار تومان

توضیحات

ادبیات عمومی:

آموزش جامع ادبیات عمومی کنکور شامل:

 4 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رايانه های خانگی قابل اجراست
40 جلسه آموزشی شامل :
مرور فصل به فصل کتاب های ادبيات2،ادبيات3، ادبيات پيش دانشگاهی
آموزش مفهومی نکات آرايه های ادبی
آموزش نحوه پاسخگویی به تست های قرابت معنایی
ارائه نکات کاربردی زبان فارسی
ارائه نکات کليدی د رپاسخگویی به تست های املا

 

نويسنده سناريوی آموزشی: سيد حسن نورانی مکرم دوست

مدرس: سيد حسن نورانی مکرم دوست

ادامه

مباحث جلسات به شرح زير است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
1    1   واج و هجا
   2   تکواژ،واژه
   3   ويرايش و ساختمان فعل
   4   ساختمان جمله ساده و اجزای آن
   5   تگروه اسمی (1)
   6   گروه اسمی (2)
   7   ساختمان واژه
   8   بياموزيم ها
   9   املاء
   10   بررسی تستهای زبان فارسی کنکور 5 سال اخير
2    11   تشبيه
   12   استعاره
   13   تشخيص و مجاز
   14   کنايه وحس آميزی
   15   ايهام
   16   مراعات نظير،اشتقاق و تکرار
   17   تلميح،‌تضمين،‌تضاد‌‌و‌تناقض
   18   حسن تعليل و اسلوب معادله
   19   واج آرايي و انواع جناس
   20   تلف و نشر، اغراق سجع
   21  جمع بندی و بررسی تست های ترکيبی
3    22   بررسی تست های آرايه کنکور 5 سال اخير
   23   مرور فصل 1 و 2 ادبيات پيش دانشگاهی
   24   مرور فصل 3 ادبيات پيش دانشگاهی و بررسي تست
   25   مرور فصل4 و 5 ادبيات پيش دانشگاهی
   26   مرور فصل6 و 7 ادبيات پيش دانشگاهی
   27   مرور فصل8 و 9 ادبيات پيش دانشگاهی
   28   بررسی تست های ادبيات پيش کنکور 5 سال اخير
   29   مرور فصل 1 و‌ 2 ادبيات 3
   30   مرور فصل 3 و 4 ادبيات 3
4    31   مرور فصل 5 و 6 ادبيات 3
   32   مرور فصل 7 و 8 ادبيات 3
   33   مرور فصل 9 و 10 ادبيات 3
   34   بررسي تست هاي ادبيات 3 کنکور 5سال اخير
   35   مرور فصل 1 و‌ 2 ادبيات 2
   36   مرور فصل 3 و‌ 4 ادبيات 2
   37   مرور فصل 5 و‌ 6 ادبيات 2
   38  مرور فصل 7 و‌ 8 ادبيات 2
   39   مرور فصل 9 ادبيات 2
   40  بررسی تست های ادبيات 2 کنکور 5 سال اخير

پرسش و پاسخ

هنوز سوالی پرسیده نشده است

اولین نفری باشید که سوالی میپرسد درباره “آموزش جامع ادبیات عمومی کنکور”