فروشگاه اینترنتی

آموزش جامع دیفرانسیل

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 9645
مقطع: پيش‌دانشگاهی رياضی
دبیران: سعيد جلالی
تعداد جلسات : 35
شناسه اثر :044363-03083-8

قیمت : ۸۰ هزار تومان ۴۸ هزار تومان

توضیحات

دیفرانسیل:

آموزش جامع دیفرانسیل شامل:

۳۵ جلسه ی آموزشی
تدریس تمامی مطالب کتاب درسی و بیان نکات مهم
حل مسئله های منتخب کتاب درسی و امتحانات کشوری برگزار شده
تیب بندی تست های کنکور و حل تست نمونه
حل تست های نکته دار کنکور

 

۱- نویسنده سناریو آموزشی: سعید جلالی ( ۲۰ سال سابقه تدریس )
۲- مدرس: سعید جلالی ( ۲۰ سال سابقه تدریس )

 

مباحث جلسات به شرح زیر است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
۱    ۱   دستگاه اعداد حقیقی
   ۲   قدر مطلق و نامساوی مثلثی
   ۳   بازو بسته بودن مجموعه ها و تست های مروری فصل صفر
   ۴   همگرایی دنباله ها و کران داری
   ۵   تعریف دنباله و یکنوایی دنباله ها
   ۶   تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج فصل ۱
   ۷   مفاهیم ، محاسبه حد و قضیه فشردگی
۲    ۸   تعریف دنباله ای حد
   ۹   تست های کنکور سراسری داخل و خارج مبحث حد
   ۱۰   پیوستگی در نقطه و در بازه
   ۱۱   قضیه مقدار میانی ، قضیه بولتزانو و پیوستگی توابع معکوس
   ۱۲   تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج مبحث پیوستگی
   ۱۳   مجانب قائم و افقی و حد در بی نهایت
   ۱۴   مجانب مایل و هم ارزی نیوتن
۳    ۱۵   تست های کنکور سراسری داخل و خارج مبحث مجانب
   ۱۶   مشتق پذیری و آهنگ تغییر
   ۱۷   مفاهیم و تعریف مشتق و قواعد مشتق گیری
   ۱۸   معادله مماس و قائم از نقطه ای روی منحنی و خارج آن
   ۱۹   مشتق مراتب بالاتر -مشتق روابط ضمنی و مرکب
   ۲۰   مشتق توابع معکوس ، نمایی و لگاریتمی
   ۲۱   تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج مبحث مشتق
۴    ۲۲   نقاط بحرانی ، اکسترمم موضعی سراسری
   ۲۳   بهینه سازی
   ۲۴   تست های کنکورهای سراسری مبحث بحرانی و بهینه سازی
   ۲۵   تقعر و نقطه عطف
   ۲۶   تحلیل نمودار Fو Fٌ و بهینه سازی
   ۲۷   نمودار شناسی
   ۲۸   تست های کنکورهای سراسری مبحث نمودار شناسی
۵    ۲۹   خواص سیگما و کران های انتگرال
   ۳۰   انتگرال گیری تابع اولیه -۱
   ۳۱   انتگرال گیری تابع اولیه -۲
   ۳۲   انتگرال گیری معین
   ۳۳   قضیه مقدار میانگین و سطح محصور
   ۳۴   تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور-مبحث انتگرال
   ۳۵   بررسی تست کنکور ۹۳

پرسش و پاسخ

هنوز سوالی پرسیده نشده است

اولین نفری باشید که سوالی میپرسد درباره “آموزش جامع دیفرانسیل”