فروشگاه اینترنتی

آموزش جامع دیفرانسیل

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 9645
مقطع: پيش‌دانشگاهی رياضی
دبیران: سعيد جلالی
تعداد جلسات : 35
شناسه اثر :044363-03083-8

قیمت : 80 هزار تومان

توضیحات

دیفرانسیل:

آموزش جامع دیفرانسیل شامل:

35 جلسه ي آموزشی
تدريس تمامی مطالب کتاب درسی و بيان نکات مهم
حل مسئله های منتخب کتاب درسی و امتحانات کشوری برگزار شده
تيب بندی تست های کنکور و حل تست نمونه
حل تست های نکته دار کنکور

 

1- نويسنده سناريو آموزشی: سعيد جلالی ( 20 سال سابقه تدريس )
2- مدرس: سعيد جلالی ( 20 سال سابقه تدريس )

 

مباحث جلسات به شرح زير است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
1    1   دستگاه اعداد حقيقی
   2   قدر مطلق و نامساوی مثلثی
   3   بازو بسته بودن مجموعه ها و تست های مروری فصل صفر
   4   همگرایی دنباله ها و کران داری
   5   تعريف دنباله و يکنوایی دنباله ها
   6   تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج فصل 1
   7   مفاهيم ، محاسبه حد و قضيه فشردگی
2    8   تعريف دنباله ای حد
   9   تست های کنکور سراسری داخل و خارج مبحث حد
   10   پيوستگی در نقطه و در بازه
   11   قضيه مقدار ميانی ، قضيه بولتزانو و پيوستگی توابع معکوس
   12   تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج مبحث پيوستگی
   13   مجانب قائم و افقي و حد در بی نهايت
   14   مجانب مايل و هم ارزی نيوتن
3    15   تست های کنکور سراسری داخل و خارج مبحث مجانب
   16   مشتق پذيری و آهنگ تغيير
   17   مفاهيم و تعريف مشتق و قواعد مشتق گيری
   18   معادله مماس و قائم از نقطه اي روی منحنی و خارج آن
   19   مشتق مراتب بالاتر -مشتق روابط ضمنی و مرکب
   20   مشتق توابع معکوس ، نمایی و لگاريتمی
   21   تست هاي کنکورهای سراسری داخل و خارج مبحث مشتق
4    22   نقاط بحرانی ، اکسترمم موضعی سراسری
   23   بهينه سازی
   24   تست های کنکورهای سراسری مبحث بحرانی و بهينه سازی
   25   تقعر و نقطه عطف
   26   تحليل نمودار Fو Fٌ و بهينه سازی
   27   نمودار شناسی
   28   تست های کنکورهای سراسری مبحث نمودار شناسی
5    29   خواص سيگما و کران های انتگرال
   30   انتگرال گيری تابع اوليه -1
   31   انتگرال گيری تابع اوليه -2
   32   انتگرال گيری معين
   33   قضيه مقدار ميانگين و سطح محصور
   34   تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور-مبحث انتگرال
   35   بررسی تست کنکور 93

پرسش و پاسخ

هنوز سوالی پرسیده نشده است

اولین نفری باشید که سوالی میپرسد درباره “آموزش جامع دیفرانسیل”