تخفیف ویژه
آموزش جامع ریاضی عمومی تجربی | رهپویان دانش واندیشه

فروشگاه اینترنتی

آموزش جامع ریاضی عمومی تجربی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 9646
مقطع: پيش‌دانشگاهی تجربی
دبیران: آرش رحيمی
تعداد جلسات : 31
شناسه اثر :044365-03083-8

قیمت : 80 هزار تومان

توضیحات

توضیحات:

آموزش جامع ریاضی عمومی تجربی شامل 31 جلسه ی آموزشي شامل:
تدريس طبقه بندی شده کتاب درسي
آموزش استخراج سوال هاي کنکور از متن کتاب درسي
بررسی انواع تيپ های آموزشی در قالب حل بيش از 600 تست
بررسی اشتباهات متداول دانش آموزان در حل تست های کنکور
بررسی تست های کنکور 10 سال اخير

 

1. نويسنده سناريو آموزشی: آرش رحيمی ( 15 سال سابقه تدريس )
2. مدرس: آرش رحيمی ( 15 سال سابقه تدريس )

مباحث جلسات به شرح زير است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
1    1   آناليز ترکيبی
   2   احتمال مقدماتی
   3   احتمال شرطی و توزيع دو جمله ای
   4   قدر مطلق و جزء صحيح
   5   ترکيب تابع و معکوس تابع
   6   معادله درجه دوم
2    7   تابع درجه دوم
   8   دنباله
   9   تصاعد حسابي و هندسی
   10   تابع نمايی و لگاريتم
   11   رشد و زوال
   12   معادله مثلثاتی
3    13   تعريف و فرمول های مشتق
   14   نکات و تکنيک های مشتق گيری
   15   مشتق نمايی ،لگاريتمی و ضمنی
   16   آهنگ متوسط و لحظه ای ،خط مماس و قائم
   17   نقاط بحرانی ، توابع صعودی نزولی ، اکسترمم های نسبی
   18   مشتق دوم و نقاط عطف
4    19   مجانب
   20   تابع درجه سوم
   21   تابع هموگرافيک و درجه 2 به 1
   22   رسم نمودار
   23   هندسه مختصات
   24   دايره
5    25   سهمی
   26   بيضی
   27   هذلولی
   28   انتگرال نامعين
   29   انتگرال معين
   30   سطح محصور
   31   بررسي تست کنکور 93

پرسش و پاسخ

هنوز سوالی پرسیده نشده است

اولین نفری باشید که سوالی میپرسد درباره “آموزش جامع ریاضی عمومی تجربی”