فروشگاه اینترنتی

آموزش جامع ریاضی عمومی تجربی

1 نقد و بررسی
مقطع: پيش‌دانشگاهی تجربی
دبیران: آرش رحيمی
تعداد جلسات : 31
شناسه اثر :044365-03083-8

قیمت : ۸۰ هزار تومان ۴۸ هزار تومان

توضیحات

توضیحات:

آموزش جامع ریاضی عمومی تجربی شامل ۳۱ جلسه ی آموزشی شامل:
تدریس طبقه بندی شده کتاب درسی
آموزش استخراج سوال های کنکور از متن کتاب درسی
بررسی انواع تیپ های آموزشی در قالب حل بیش از ۶۰۰ تست
بررسی اشتباهات متداول دانش آموزان در حل تست های کنکور
بررسی تست های کنکور ۱۰ سال اخیر

 

۱. نویسنده سناریو آموزشی: آرش رحیمی ( ۱۵ سال سابقه تدریس )
۲. مدرس: آرش رحیمی ( ۱۵ سال سابقه تدریس )

مباحث جلسات به شرح زیر است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
۱    ۱   آنالیز ترکیبی
   ۲   احتمال مقدماتی
   ۳   احتمال شرطی و توزیع دو جمله ای
   ۴   قدر مطلق و جزء صحیح
   ۵   ترکیب تابع و معکوس تابع
   ۶   معادله درجه دوم
۲    ۷   تابع درجه دوم
   ۸   دنباله
   ۹   تصاعد حسابی و هندسی
   ۱۰   تابع نمایی و لگاریتم
   ۱۱   رشد و زوال
   ۱۲   معادله مثلثاتی
۳    ۱۳   تعریف و فرمول های مشتق
   ۱۴   نکات و تکنیک های مشتق گیری
   ۱۵   مشتق نمایی ،لگاریتمی و ضمنی
   ۱۶   آهنگ متوسط و لحظه ای ،خط مماس و قائم
   ۱۷   نقاط بحرانی ، توابع صعودی نزولی ، اکسترمم های نسبی
   ۱۸   مشتق دوم و نقاط عطف
۴    ۱۹   مجانب
   ۲۰   تابع درجه سوم
   ۲۱   تابع هموگرافیک و درجه ۲ به ۱
   ۲۲   رسم نمودار
   ۲۳   هندسه مختصات
   ۲۴   دایره
۵    ۲۵   سهمی
   ۲۶   بیضی
   ۲۷   هذلولی
   ۲۸   انتگرال نامعین
   ۲۹   انتگرال معین
   ۳۰   سطح محصور
   ۳۱   بررسی تست کنکور ۹۳

پرسش و پاسخ

  1. رضا

    سلام چرا نمی شه معادله مثلثاتی زیر رو به این صورت حل کرد. ۲sin2x-cosx=0 —> 2sin2x=cosx —>4sinxcosx=cosx —>sinx=1÷۴

افزودن نقد و بررسی