فروشگاه اینترنتی

آموزش جامع شیمی پایه

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 9655
مقطع: پيش‌دانشگاهی رياضی,پيش‌دانشگاهی تجربی
دبیران: علی سلوکی
تعداد جلسات : 41
شناسه اثر :044538-03083-8

قیمت : ۸۰ هزار تومان ۴۸ هزار تومان

توضیحات

شیمی پایه:

آموزش جامع شیمی پایه شامل:

۴۱ جلسه ی آموزشی شامل
تدریس طبقه بندی شده کتاب درسی شیمی ۲ و شیمی ۳
بررسی حاشیه ها ، اشکال ، جداول و نمودارهای مهم کتاب درسی
تیپ بندی نکات کتاب درسی براساس بودجه بندی کنکور سراسری
ارائه راه حل های کوتاه و تستی
بررسی تست های ۵ سال اخیر کنکور

 

نویسنده سناریوی آموزشی : علی سلوکی

مدرس : علی سلوکی

مباحث جلسات به شرح زیر است :

شماره DVD بخش شماره جلسه مبحث
 ۱ شیمی ۲   ۱   مطالعه ساختار ماده و ذره های سازنده اتم 
  ۲  عدد جرمی و اتمی -طیف نشری خطی و مدل بور
  ۳   مدل کوانتومی اتم
   ۴   آرایش الکترونی
   ۵  حل تست های بخش اول
   ۶  جدول تناوبی و بررسی گروه ها
   ۷  ادامه بررسی گروه های جدول تناوبی
   ۸   روند تناوبی -شعاع ، یونش و الکترونگاتیوی
   ۹  حل تست های بخش دوم
   ۱۰   قاعده هشتایی و ترکیب های یونی
 ۲    ۱۱   خواص ترکیب های یونی و انرژی شبکه بلور
   ۱۲  فرمول نویسی و نام گذاری ترکیب های یونی -آب تبلور
   ۱۳   ترکیب های کووالانسی و پیوندهای کووالانسی
   ۱۴ ساختار لوییس
   ۱۵  عدد اکسایش و نام گذاری-شکل هندسی مولکولها
   

   ۱۶

 

شیمی پایه:

مولکول های قطبی و ناقطبی- نیروهای بین مولکولی

   ۱۷  حل تست های بخش سوم و چهارم
   ۱۸   کربن -ترکیبات آلی و آلکان های راست زنجیر
   ۱۹   آلکان های شاخه دار -آلکن ها
   ۲۰  آلکین ها -هیدروکرین های حلقوی
۳    ۲۱  گروه های عامل – در آزمایشگاه شیمی
   ۲۲  حل تست های بخش پنجم
 شیمی ۳    ۲۳  معادله -موازنه و انواع واکنش
   ۲۴  ادامه انواع واکنش
   ۲۵  استوکیومتری فرمولی و استوکیومتری واکنش
   ۲۶  درصد خلوص- گازها – واکنش دهنده محدودکننده
   ۲۷  بازده -استوکیومتری و زندگی
   ۲۸  حل تست های بخش اول
   ۲۹  مبانی ترمودینامیک
   ۳۰  انرژی درونی و قانون اول
۴    ۳۱ آنتالپی
   ۳۲ اندازه گیری گرمای واکنش
   ۳۳ آنتروپی -پیشرفت واکنش و انرژی آزاد
   ۳۴ حل تست های بخش دوم
   ۳۵ مبانی محلول ها
   ۳۶ برهم کنش های بین ذره ای و علت انحلال
   ۳۷ انحلال گازها
   ۳۸ ادامه انحلال گازها و انواع غلظت -استوکیومتری در محلول ها
   ۳۹ الکترولیت و خواص کولیگاتیو
   ۴۰ کلوئید و سوسپانسیون
   ۴۱ حل تست های بخش سوم

پرسش و پاسخ

هنوز سوالی پرسیده نشده است

اولین نفری باشید که سوالی میپرسد درباره “آموزش جامع شیمی پایه”