تخفیف ویژه
آموزش جامع شیمی پایه | رهپویان دانش واندیشه

فروشگاه اینترنتی

آموزش جامع شیمی پایه

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 9655
مقطع: پيش‌دانشگاهی رياضی,پيش‌دانشگاهی تجربی
دبیران: علی سلوکی
تعداد جلسات : 41
شناسه اثر :044538-03083-8

قیمت : 80 هزار تومان

توضیحات

شیمی پایه:

آموزش جامع شیمی پایه شامل:

41 جلسه ی آموزشی شامل
تدريس طبقه بندی شده کتاب درسی شيمی 2 و شيمی 3
بررسی حاشيه ها ، اشکال ، جداول و نمودارهای مهم کتاب درسی
تيپ بندي نکات کتاب درسی براساس بودجه بندی کنکور سراسری
ارائه راه حل های کوتاه و تستی
بررسی تست های 5 سال اخير کنکور

 

نویسنده سناریوی آموزشی : علی سلوکی

مدرس : علی سلوکی

مباحث جلسات به شرح زير است :

شماره DVD بخش شماره جلسه مبحث
 1 شیمی 2   1   مطالعه ساختار ماده و ذره های سازنده اتم 
  2  عدد جرمی و اتمی -طیف نشری خطی و مدل بور
  3   مدل کوانتومی اتم
   4   آرایش الکترونی
   5  حل تست های بخش اول
   6  جدول تناوبی و بررسی گروه ها
   7  ادامه بررسی گروه های جدول تناوبی
   8   روند تناوبی -شعاع ، یونش و الکترونگاتیوی
   9  حل تست های بخش دوم
   10   قاعده هشتایی و ترکیب های یونی
 2    11   خواص ترکیب های یونی و انرژی شبکه بلور
   12  فرمول نویسی و نام گذاری ترکیب های یونی -آب تبلور
   13   ترکیب های کووالانسی و پیوندهای کووالانسی
   14 ساختار لوییس
   15  عدد اکسایش و نام گذاری-شکل هندسی مولکولها
   

   16

 

شیمی پایه:

مولکول های قطبی و ناقطبی- نیروهای بین مولکولی

   17  حل تست های بخش سوم و چهارم
   18   کربن -ترکیبات آلی و آلکان های راست زنجیر
   19   آلکان های شاخه دار -آلکن ها
   20  آلکین ها -هیدروکرین های حلقوی
3    21  گروه های عامل – در آزمایشگاه شیمی
   22  حل تست های بخش پنجم
 شیمی 3    23  معادله -موازنه و انواع واکنش
   24  ادامه انواع واکنش
   25  استوکیومتری فرمولی و استوکیومتری واکنش
   26  درصد خلوص- گازها – واکنش دهنده محدودکننده
   27  بازده -استوکیومتری و زندگی
   28  حل تست های بخش اول
   29  مبانی ترمودینامیک
   30  انرژی درونی و قانون اول
4    31 آنتالپی
   32 اندازه گیری گرمای واکنش
   33 آنتروپی -پیشرفت واکنش و انرژی آزاد
   34 حل تست های بخش دوم
   35 مبانی محلول ها
   36 برهم کنش های بین ذره ای و علت انحلال
   37 انحلال گازها
   38 ادامه انحلال گازها و انواع غلظت -استوکیومتری در محلول ها
   39 الکترولیت و خواص کولیگاتیو
   40 کلوئید و سوسپانسیون
   41 حل تست های بخش سوم

پرسش و پاسخ

هنوز سوالی پرسیده نشده است

اولین نفری باشید که سوالی میپرسد درباره “آموزش جامع شیمی پایه”