باستان شناسی

از اهرام ثلاثه مصر تا کفن تورین، کشف های عجیب باستانی

در مطلب قبلی پنج مورد از آثار باستانی عجیب جهان را معرفی کردیم. در این مطلب با پنج اثر مهم ...
0

کشف‌های بزرگ باستان شناسی تاریخ بر روی زمین(قسمت اول)

آثار باستانی مهمی در جهان وجود دارد که هر یک از آن‌ها می‌توانند بیانگر تاریخ عجیبی باشند که این کره ...
0