تخفیف ویژه
بایگانی‌های باهوش | رهپویان دانش واندیشه

باهوش

چطور در دوران مدرسه موفقیت بیشتری داشته باشیم

در دوران تعطیلات تابستان هستیم و از فضای درس و مدرسه دور هستیم. اما بد نیست از همین زمان استفاده ...
0

افراد عصبانی فکر می‌کنند باهوش‌تر هستند

بارها شده شاهد بحث‌هایی باشیم که یک طرف آن بحث عصبانی می‌شود و طرف مقابل که آرام‌تر است، پیروز آن ...
0