03-long-baner بایگانی‌های تعلیم و تربیت | رهپویان دانش واندیشه

تعلیم و تربیت

نقش موثر مشارکت مدرسه و والدین در فرآیند یادگیری

پژوهش‌ها نشان می‌دهد پدر و مادر و خانواده نقش مهمی در آموزش و تربیت دانش‌آموز دارد. گرایش مثبت دانش‌آموز به ...
0