تخفیف ویژه
بایگانی‌های تکنولوژی | رهپویان دانش واندیشه

تکنولوژی

چند نکته درباره مواجه کودکان با تکنولوژی

دنیا در هر ثانیه در حال پیشرفت است. تصورش برایمان بسیار سخت بود که روزی برسد که فرزندان ما فقط ...
0
0
0

چرا دانش‌آموزان به آموزش الکترونیکی علاقه دارند؟

دانش آموزان به آموزش الکترونیکی علاقه دارند؛ زیرا این نوع آموزش با زندگی دیجیتالی آنها هماهنگ‌تر اســت. محتوای چندرسانه‌ای مانند ...
0