تخفیف ویژه
بایگانی‌های دانشجویان | رهپویان دانش واندیشه

دانشجویان

0
0

چطور گیمیفیکیشن را وارد کلاس درس کنیم

وضعیت سیستم آموزشی در دوره‌های تحصیلی مختلف نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته اما هنوز هم کلاس‌های درس کسل کننده‌اند ...
0