دانشجویان

آشنایی با رشته تکنولوژی طراحی و دوخت

تکنولوژی طراحی و دوخت لباس در مقطع متوسطه در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش در گرایش‌های مختلف، ...
0