دانشگاه

0
0

تحلیل فعالیتهای کودکان با تمرکز بر نقاط قوت آنها

انگیزه لازمه‌ی موفقیت دانش‌آموزان است. نقش بی‌بدیل والدین در دادن انگیزه‌ی پویا و صحیح به کودکان از آن جهت اهمیت ...
0

مهندسی بهداشت حرفه‌ای رشته‌ای برای عبور آسان از سد کنکور تجربی

امروز هفتم آوریل مقارن با 18 فروردین از سوی سازمان بهداشت جهانی روز جهانی بهداشت نام گذاری شده است.
0