شبکه‌های اجتماعی

پیشرفت فناوری دردسر جدید مدارس برای جلوگیری از تقلب در امتحانات

تصمیم عجیب الجزایر برای قطع اینترنت در زمان برگزاری امتحانات دیپلم به منظور جلوگیری از تقلب دانش‌آموزان به سرعت در ...
0