فناوری

هفت فناوری که جنگ‌ها را مرگبار کردند

فناوری و دانشمندان در ظاهر در خدمت صلح هستند و افرادی که در زمینه تولید فناوری‌های جدید فعالیت می‌کنند در ...
0

شش ربات عجیب اما واقعی جهان

نقش ربات‌ها در زندگی روزمره ما روز به روز زیادتر می‌شود. چه آنها را دوستان خود بدانیم چه دشمنان، ربات‌ها ...
0