میدان مغناطیسی

همه چیزهایی که باید درباره میدان مغناطیسی بدانید

اگر آزمایش بارور کردن بادکنک را در درس فیزیک انجام داده باشید حتما با مفهوم میدان مغناطیسی به صورت ابتدایی ...
0