تخفیف ویژه
بایگانی‌های نقش والدین | رهپویان دانش واندیشه

نقش والدین

نقش موثر مشارکت مدرسه و والدین در فرآیند یادگیری

پژوهش‌ها نشان می‌دهد پدر و مادر و خانواده نقش مهمی در آموزش و تربیت دانش‌آموز دارد. گرایش مثبت دانش‌آموز به ...
0

به تفاوت های فردی کودکان در آموزش توجه کنیم

آموزش و تحصیل دانش‌آموزان سازوکاری درهم‌ تنیده از نقش‌های دانش‌آموز، والدین و مربیان دارد. با نادیده گرفتن اهمیت هر کدام ...
0