گیاهخواری

چرخه رشد گیاهان را بهتر بشناسید

گیاهان هم مثل هر موجود زنده دیگری چرخه رشد و حیات دارند. این موجودات از هر موجود زنده دیگری نقش ...
0

گیاهخواری هندی واقعیت یا تصوری غیر واقعی

هندی‌ها مشهورند به ملتی گیاهخواهر و گفته می‌شود نسبت به متوسط جهانی گوشت کمتری مصرف می‌کنند. با این وجود تصوری ...
0