پکیج طراحی لباس

بسته طراحی لباس (مقدماتی تا پیشرفته)

2 نقد و بررسی
دوره: کسب و کار
مدرسین: الناز حدیدی و کامران ذاکری
تعداد جلسات : 30

 

قیمت : ۵۰۰ هزار تومان