بسته پایه هشتم

1 نقد و بررسی

 

این بسته شامل پکیج های زیر می باشد:

  • عربی
  • ریاضی
  • زبان
  • علوم

 

قیمت : 200 هزار تومان 150 هزار تومان