بسته پایه یازدهم عمومی

2 نقد و بررسی

 

این بسته شامل پکیج های زیر می باشد:

  • زبان انگلیسی
  • فارسی و نگارش ( ناموجود )
  • عربی

قیمت : ۱۶۰ هزار تومان ۱۲۸ هزار تومان