بسته پایه یازدهم عمومی

2 نقد و بررسی

 

این بسته شامل پکیج های زیر می باشد:

  • زبان انگلیسی
  • فارسی و نگارش
  • عربی

قیمت : ۲۱۰ هزار تومان ۱۶۸ هزار تومان