بسته پایه یازدهم تجربی

24 نقد و بررسی

 

این بسته شامل پکیج های زیر می باشد:

  • شیمی (۲)
  • فیزیک (۲)
  • زیست شناسی(۲)
  • ریاضی (۲)

قیمت : 280 هزار تومان 224 هزار تومان