آموزش مفهومی زیست شناسی (3)

آموزش مفهومی زیست شناسی (۳)

13 نقد و بررسی

با توجه به جدید بودن پایه دوازدهم و کتب درسی مربوط به این پایه در تهیه و تدوین این محصول به خط به خط کتاب درسی توجه ویژه شده است. در آموزش مفهومی زیست شناسی (3) به جزئیات مختلف کتاب درسی همچون تصاویر کتاب و مفاهیم هر فصل به همراه تصاویر، فیلم‌ها و انیمیشن‌های تکمیلی به طور کامل پرداخته می‌شود.

  • بررسی خط به خط مطالب کتاب
  • بررسی تصاویر کتاب
  • استفاده از تصاویر تکمیلی برای فهم بهتر مفاهیم درسی
  • ارائه سؤالات تألیفی حین آموزش و آزمون گیری از دانش آموزان
  • استفاده از انیمیشن برای تفهیم بهتر مطالب
  • طبقه بندی درختی مطالب
  • تعداد جلسات: 52 جلسه
  • تعداد دی وی دی: 8 حلقه

قیمت : ۱۰۰ هزار تومان