آموزش مفهومی شیمی(3) دوازدهم

آموزش مفهومی شیمی(۳) دوازدهم

11 نقد و بررسی

در این مجموعه آموزشی به صورت مفهومی درس شیمی(3) دوازدهم را فرا می‌گیرید و همچنین برای موفقیت در آزمون نهایی این آزمون در مقطع دوازدهم آماده می‌شوید.

  • بررسی و تدریس سطر به سطر کتاب درسی زیر نظر مؤلف کتاب درسی
  • تحلیل و بررسی «باهم بیاندیشیم»، «کاوش کنید» و سایر بخش‌های کتاب درسی
  • تحلیل و بررسی پرسش‌های تألیفی جهت فراگیری بهتر و تثبیت مطالب
  • تحلیل و بررسی آزمایش‌های ارائه شده در کتاب جهت فهم بیشتر مطالب
  • تعداد جلسات: 69 جلسه
  • تعداد دی وی دی: 8 حلقه
  • مدیر علمی دپارتمان شیمی متوسطه دوم: علیرضا عابدین
  • نویسنده سناریوی آموزشی: امیر قاسمی
  • مدرس: امیر قاسمی

قیمت : ۱۰۰ هزار تومان