آموزش جامع شیمی (۱) پایه دهم

آموزش جامع شیمی (۱) پایه دهم

3 نقد و بررسی
مقطع: دهم ریاضی، دهم تجربی
دبیران: علی سلوکی
تعداد جلسات : 22
شناسه اثر :049198-03083-8

قیمت : 80 هزار تومان