آموزش مفهومی ریاضی (۱) دهم

آموزش مفهومی ریاضی (۱) دهم

4 نقد و بررسی
  مقطع: پایه دهم رشته ریاضی و تجربی
  دبیران: سعید جلالی ،میرشهرام صدر ،حمیدرضا امیری
  تعداد جلسات : 32
  شناسه اثر :039286-03083-8

قیمت : ۶۰ هزار تومان