آموزش مفهومی شیمی (۱) دهم

آموزش مفهومی شیمی (۱) دهم

2 نقد و بررسی

مقطع:دهم ریاضی، دهم تجربی
دبیران: روح الله حاجی سلیمانی
تعداد جلسات : 23
شناسه اثر :049198-08733-8

قیمت : ۶۰ هزار تومان