آموزش مفهومی فیزیک (۱) دهم

آموزش مفهومی فیزیک (۱) دهم

8 نقد و بررسی
مقطع:پایه دهم رشته ریاضی و تجربی
دبیران: امید باشعور لشگری
تعداد جلسات : 33
شناسه اثر :044364-03083-8

قیمت : ۸۰ هزار تومان