آموزش مفهومی فیزیک (۲) یازدهم

آموزش مفهومی فیزیک (۲) یازدهم

10 نقد و بررسی

مقطع:پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی
دبیر: نیما نوروزی
تعداد جلسات : 35
شناسه اثر :

قیمت : 40 هزار تومان