آموزش‌ازطریق‌حل‌تمرین‌ریاضی(۲)

آموزش‌ازطریق‌حل‌تمرین‌ریاضی(۲)

2 نقد و بررسی
مقطع: پایه یازدهم رشته تجربی
دبیران: رضا پورحسینی ، سعید جلالی ، میرشهرام صدر
تعداد جلسات : 23
شناسه اثر :061243-19995-8

قیمت : ۷۰ هزار تومان