آموزش‌ازطریق‌حل‌تمرین‌ریاضی‌دهم

آموزش‌ازطریق‌حل‌تمرین‌ریاضی‌دهم

1 نقد و بررسی
مقطع: پایه دهم رشته ریاضی و تجربی
دبیران: سعید جلالی ،میرشهرام صدر ،حمیدرضا امیری
تعداد جلسات : 24
شناسه اثر :039286-03083-8

قیمت : ۶۰ هزار تومان