آموزش‌ازطریق‌حل‌تمرین‌فیزیک(۲)

آموزش‌ازطریق‌حل‌تمرین‌فیزیک(۲)

2 نقد و بررسی
مقطع: پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی
دبیر: نیما نوروزی
تعداد جلسات : 19
شناسه اثر :060965-19995-8

قیمت : ۷۰ هزار تومان