آموزش‌مفهومی‌ریاضی(۲)یازدهم

آموزش‌مفهومی‌ریاضی(۲)یازدهم

7 نقد و بررسی

  مقطع: پایه یازدهم رشته تجربی
  دبیران: سعید جلالی ،میرشهرام صدر ،امید رضا پورحسینی
  تعداد جلسات : 32
 

قیمت : ۷۰ هزار تومان