آموزش جامع عربی کنکور

آموزش جامع عربی کنکور

12 نقد و بررسی
مقطع: پيش‌دانشگاهی رياضی,پيش‌دانشگاهی انسانی,پيش‌دانشگاهی تجربی,منحصراً زبان,هنر
دبیران: عمّار تاج‌بخش
تعداد جلسات : 25
شناسه اثر :049099-08733-8

قیمت : ۸۰ هزار تومان ۴۸ هزار تومان